ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρός:

Διευθυντή Βορείου Τμήματος ΕΚΑΒ.

κ. Τσανικλίδη Εμμανουήλ.

Το Δ.Σ. της ΕΠΣΛ σας ευχαριστεί για την άριστη διαξαγωγή του σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών που διεξήχθη στην Καλλονή Λέσβου και σας διαβεβαιώνει ότι η παρουσία σας και το σεμινάριο θα βοηθήσουν σημαντικά στην αποφυγή ατυχών συμβάντων στα γήπεδα μας.