ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΠΟ όλοι οι διαιτητές αξιολογήμενοι και μή την  Δευτέρα 23-11-2015 και ώρα 18:30 στα γραφεία του Συνδέσμου θα διαγωνιστούν σε videotest και test είκοσι (20) γραπτών ερωτήσεων.