Παρουσία ιατρού στα γήπεδα των παρϊατρικών επαγγελμάτων

Παρουσία ιατρού στα γήπεδα των παρϊατρικών επαγγελμάτων μετά τις 18-10-2015 θα γίνεται μόνο με την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρώτων βοηθειών.