ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Από την ΕΠΣ Λέσβου σχετικά με την σχολή προπονητών, ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή και να αποκτήσουν το σχετικό δίπλωμα, καλούνται το αργότερο εώς 15/04/2016 να καταθέσουν σχετική αίτηση, καθώς και το 1/2 (250,00 ευρώ) του σχετικού παραβόλου συμμετοχής.

Το υπόλοιπο 1/2 θα καταβληθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων της σχολής.

Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι καταλυτικές και εάν μέχρι τότε δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων, η λειτουργία της σχολής θα ματαιωθεί οριστικά.