ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1)ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ – ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ ΣΤΙΣ 23/04/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30

ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ, ΘΑΝΕΛΛΑΣ, ΚΑΛΔΑΝΗΣ     (ΓΗΠΕΔΟ: ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ: ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΪΔΗΣ.